bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1718951830 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Функционални състояния на неутрофилите и възпаление при бременни жени с хипертония - предварителни данни
Б. Бечев, И. Бутева, М. Магрисо, С. Стоев, Св. Йовчев, С. Митева, С. Александров, Я. Иванов, М. Пенчева, Д. Колева, М. Вретенарска, Н. Николова, В. Илиев
Abstract: Полиморфонуклеарните левкоцити (ПМН) са в многопосочно взаимодействие с възпалението и имунитета. Многобройните взаимодействия на ПМН с кръвоносната система, веществата от патологичните места, кръвните клетки, системата на комплемента, системата на коагулация и възстановителните процеси, създават ПМН с различни характеристики, т.е. в различни функционални състояния (ФС). Някои хематологични показатели са маркери за системен възпалителен отговор (СВО). Методи. Бяха изследвани здрави бременни, с гестационна хипертония и нормотензивни небременни жени. Беше измервана хемилуминисценцията (ХЛ) на стимулирани със зимозан ПМН в цяла кръв. Параметрите на кинетичната ХЛ крива бяха намерени с време-вероятностен модел на ХЛ, описващ ПМН с различно функционално състояние. Индексите на албумина, фибриногена, ширината на разпределение на еритроцитите, отношението неутрофили-лимфоцити, тромбоцитите, отношението тромбоцити-лимфоцити и средния обем на тромбоцитите бяха получени от автоанализатори. Резултати. Наблюдават се променени параметри на ПМН, характеризиращи праймирано функционално състояние. ХЛ на ПМН на бременни жени се характеризира с функционална готовност на ПМН да реагират бързо на стимуланти, като комбинацията от "ефективност", "скорост" и "капацитет" формира "стендбай" ФС според компонентния анализ. При бременни нормотензивни и гестационни хипертензивни жени се регистрира праймирано ФС ("стендбай" състояние) на неутрофилите спрямо неутрофилите на здрави небременни жени във функционално състояние покой. Хематологичните индекси за СВО по време на бременност съвпадат с праймираното функционално състояние по ХЛ методика. Тези данни подкрепят тезата, че по време на бременността се развива СВО в съответствие с регистрираното функционално състояние чрез ХЛ методика. Заключение. При бременни жени със и без гестационна хипертония регистрирахме ПМН в праймирано функционално състояние в сравнение с ПМН в състояние на покой при нормотензивни небременни жени. По време на бременността се развива нискостепенно системно възпаление.
Keywords: бременност; хипертония; хемилуминесценция; полиморфонуклеарни левкоцити; възпаление
Date published: 2022-06-17
(Price of one pdf file: 39.00 BGN/20.00 EUR)