bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1719017264 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Експериментиране на методика за развиване на взривната сила при висококвалифицирани волейболисти
Ю. Карабиберов
Abstract: Популярността на волейбола и динамичното му развитие през последните години поставиха нови изисквания към интегралната подготовка, свързана с постоянното му усъвършенстване. Това проучване разглежда два варианта за поетапно планиране на тренировъчни дейности, базирани на „принципа за кондиционно потенциране“ и „принципа на мускулно-двигателния синергизъм“, използвани в кондиционната подготовка на българските национални отбори (мъже и жени) през последните години. Въпреки че не установихме надеждни разлики между показаната скорост и приложената сила от двете групи, бихме могли да направим извода, че благодарение на специфичните методи на кондиционна подготовка, състезателите от експерименталната група успяха да синхронизират усилията си така, че да могат да извършват същото ускорение за по-кратък период от време, както и да прилагат същата сила за постигане на по-висок вертикален отскок по-бързо.

Series on Biomechanics, Vol.34, No.2 (2020), 3- 8

Keywords: кондиционна подготовка; методика на подготовка; волейбол
Date published: 2020-07-01
(Price of one pdf file: 39.00 BGN/20.00 EUR)