bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1708765106 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Индивидуализиран биомеханичен анализ на подвижността на зъбите на долната челюст при лечение на пародонтит с неснемаеми полимерни шини
Д.А. Грибов, А.Е. Крупнин, И.М. Левченко, Д.С. Бутков, С.Д. Арутюнов
Abstract: Целта на настоящото изследване е разработването на индивидуализиран биомеханичен модел на предния сегмент на долната челюст и оценка на ефективноста на избрания вариант на лечение на пародонтит на основата на анализ на състояние на напрежение и деформация на компонентите на модела. Разработен е тримерен модел на крайни елементи на предния сегмент на долната челюст, включващ участък от костна тъкан, четири резеца, пародонт, имобилизираща шина от полиметил метакрилат (ПММА) с дебелина 0,5 мм. В изследването са разгледани четири предвидени варианта: 1, 2 – случаи без наличие на пародонтит със и без да се взема предвид наличието на шини, съответно; 3, 4 – случаи с наличие на пародонтит със и без да се взема предвид наличието на шини, съответно. Деструктивните изменения в тъканите на пародонта са моделирани посредством изключване на части от крайните елементи на модела на пародонта. Натоварването на моделите за всички предвидени варианти се осъществява посредством равномерно разпределение на вертикалното усилие F = 200 Н между възлите, принадлежащи към режещия ръб на зъбите. В резултат на проведените изследвания беше установено, е поставянето на шини способства за по-равномерно разпределение на преместването и напрежението в зъбите както при наличие, така и при отсъствие на пародонтит; демонстрирано беше, че степента на оголване на зъбните корени при пародонтит пряко влияе на степента на подвижност на зъбите и състоянието на напрежение в корените; доказана беше и целесъобразността за поставяне на крайните участъци на шината върху 'здрави зъби' било то чрез шинирана на цялата зъбна редица; доказана бе и целесъобразността за обезпечаване на разположението в зъбната дъга на всички зъби подлежащи на шиниране.
Keywords: метод на крайните елементи; Пародонтит; , индивидуализиран биомеханичен анализ
Date published: 2019-10-22
(Price of one pdf file: 39.00 BGN/20.00 EUR)