bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1718875189 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Изследвания на експериментално формиран тромб при пациенти със захарен диабет тип 2 с помощта на хемореологични методи и атомно-силова микроскопия
А. Александрова, Н. Антонова, М. Кюлавска, И. Велчева, И. Иванов, Е. Цветкова
Abstract: Захарният диабет тип 2 (T2DM) предизвиква хемореологични нарушения, довеждащи до патологични изменения на вискозитета на цялостната кръв (WBV), коагулацията на кръвта и тромбообразуването. Изследването цели да изучи кинетиката на индуцирани ин витро тромби при пациенти със захарен диабет тип 2 (T2DM), както и при клинично здрави лица, а също и морфологичните характеристики на експериментално индуцирани кръвни съсиреци с помощта на атомно-силов микроскоп (АСМ). Кинетиката на коагулацията на кръвта е изследвана при стационарно течение при ниска скорост на деформация 0,0596 s-1 с помощта на ротационнния вискозиметър LS30 Contraves и е оценяван вискозитета на кръвта. Формираният при тези условия на течение тромб е сканиран с помощта на АСМ. Топографията на кръвните съсиреци е изследвана с помощта на “Dimensional ICON Bruker NanoScope V9 Instrument” в режим на силова модулация. Резултатите показват, че формирането на тромба при пациенти със захарен диабет тип 2 се ускорява в сравние с контролната група.Вискозитетът на формирания тромб при пълната коагулация на кръвта (WBV) в условията на срязващо течение при пациенти с T2DM е по-висок, отколкото при практически здрави хора. Морфологичните характеристики и функционалните трансформации на еритроцитите (RBCs) и тромбоцитите при експериментално формираните в условията на срязване тромби, изследвани с АСМ, показват, че главно „активираните” тромбоцити формират експериментално индуцираните тромби при пациентите със захарен диабет тип 2. Наблюдават се също и атипични еритроцити (ехиноцити, стоматоцити, прицелни еритроцити и др.), както и пойкилоцитоза и анизоцитоза на червените кръвни телца в образуваните в условията на срязване кръвни съсиреци при пациенти със захарен диабет тип 2 (Т2DM).
Keywords: атомно-силов микроскоп (AСM); еритроцити (червени кръвни клетки, червени кръвни телца); кинетика на кръвосъсирването; тромбоцити (PLT, тромбоцити); захарен диабет тип 2; вискозитет на цялата кръв
Date published: 2018-12-16
(Price of one pdf file: 39.00 BGN/20.00 EUR)