bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1701413562 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Числено и експериментално изследване на разпределението на функционалните натоварвания в денталната система за оценка на нов дизайн спортна зъбна шина
A. Kaменских, Н.Б. Асташина, Й. Лешникова, Е. Сергеева, А. Г. Кучумов
Abstract: Напоследък се дискутира, че използването на зъбни протектори намалява функционалните натоварвания в дъвкателния апарат. Въпреки това, малко се знае за състоянието на напреженията и деформациите по време на ползване на зъбни шини и междузъбен контакт. Осъществено беше числено симулиране на нова концепция за дизайн на зъбна шина, която да бъде използвана в спортната стоматология. Проектирането на зъбната шина изисква конструиране от етилен винил ацетат (ЕВА) с поливинил силоксан (А-силикон) слой в областта на зъбния контакт. За да се установи влиянието на слоя от А-силикон върху поведението на шината при централна оклузия, беше разработен контактен модел с помощта на метода на крайните елементи. Анализирани са три случая: 1) взаимодействие между зъб и една премоларна ширина, изработена от ЕВА; 2) взаимодействие между зъб и една премоларна ширина, изработена от ЕВА и А-силикон; 3) взаимодействие между трислойна зъбна шина и два зъба антагонисти. В допълнение беше проведена електромиография (ЕМГ) на дъвкателните мускули при спортисти преди и след използване на новия дизайн зъбната шина. Като резултат беше установено, асинхронно поведение на дъвкателните мускули преди ползването на зъбната шина; докато след нейното ползване, ЕМГ активността на левите и десните дъвкателни мускули беше нормализирана.
Keywords: оклузия; зъбна шина; електромиограма; етилен винил ацетат (ЕВА); триене; зъбен протектор; поливинил силоксан (А-силикон)
Date published: 2018-05-18
(Price of one pdf file: 29.00 BGN/15.00 EUR)