bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1718871577 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Сравнение на механичните свойства на несъдържащи никел ортодонтски дъги за приложение при пациенти с алергия към никел
С. Чернева, В. Петрунов
Abstract: В съвременната ортодонтска практика се използва широка гама от ортодонтски дъги. Нарастващата честота на пациенти със свръхчувствителност към Ni налага използването на несъдържащи никел материали. С изключение на композитните дъги, има три метални дъги несъдържащи никел: титаниево-молибденова (Ti-Mo) сплав (известна с търговските наименования TMA™, TitanMoly™ и др.), Ti-Nb и TiМolium™. Литературните данни за механичните свойства на тези материали не са достатъчни; необходимо е охарактеририрането им, за да се предвиди поведението им при клинично използване. В настоящата работа ние изследвахме и сравнихме механичните свойства на TitanMoly™ (G&H Orthodontics, Franklin, IN, USA), TiMolium™ (TP Labs, Indianapolis, Ill, USA) и Ti-Nb (ORMCO, Glendora, CA, USA) ортодонтски дъги с размери 0.43 х 0.64 мм, използвайки комбинация от експерименти на наноиндентация и статистически анализ. Индентационната твърдост и индентационният модул варират значително в зависимост от вида на дъгата (p > 0.001 за двете измервания). Дъгата от TitanMoly™ се характеризира с най-високата индентационна твърдост (6.18 GPa), следвана от TiMolium™ (4.62 GPa) и Ti-Nb (2.08 GPa). От друга страна резултатите показват, че дъгата от TiMolium™ има най-високият индентационен модул (138.89 GPa), следвана от дъгите от TitanMoly™ (120 GPa) и Ti-Nb (53.43 GPa).

Series on Biomechanics, Vol.36 No.2 (2022), 78-85
DOI: 10.7546/SB.36.2022.02.07

Keywords: механични свойства; наноиндентация; Несъдържащи никел ортодонтски дъги
Date published: 2022-06-17
(Price of one pdf file: 39.00 BGN/20.00 EUR)