bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1721305357 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Връзка между индексите на стъпалото и способността за скачане от място при здрави мъже волейболисти
Myong I. Hyon, Kwang I. Choe, Kwang H. Kim, Un C. Kim, Il . Kim
Abstract: Ние предложихме връзката на индексите на стъпалото със способностите за скок от изправено положение при мъже волейболисти, тъй като индексите на стъпалото показват свода на стъпалото индиректно и структурата на свода на стъпалото на човека допринася за двукракото ходене. Индексът на Кларк (CI), индексът на отпечатък (FI), индексът на Chippaux-Smirak (CSI), индексът на дължина на арката (ALI), индексът на пресечена арка (TAI), индексът на Staheli (SI)) и способностите за скачане (височина на висок скок и разстояние на дълъг скок) при 72 мъже волейболисти и 56 мъже студенти бяха анализирани. В индексите на стъпалото нямаше значителна разлика между студенти и волейболисти. Няма връзка между индексите на стъпалото и скока на дължина от изправено положение, но високият скок от стоеж е значително свързан с CI (0,930), FI (0,671), ALI (-0,897) и TAI (0,679) при мъже волейболисти. Тези резултати предполагат, че някои индекси на стъпалото като CI, FI, ALI и TAI на мъже волейболисти са свързани с височината при високия скок.

Series on Biomechanics, Vol.35 No.4 (2021), 42- 47

Keywords: Отпечатъци; висок скок от стоене; дълъг скок от стоене; волейбол, свод на краката
Date published: 2021-12-29
(Price of one pdf file: 39.00 BGN/20.00 EUR)