bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1685727503 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Влияние на индекса за асиметрия при натоварване на долните крайници (AI) върху появата на безконтактни наранявания на долните крайници при жени-футболисти
К. Заворски, К. Гавлик, А. Кренгель-Росяк, Й. Бай-Корпак
Abstract: Цел и задачи на изследването: Целта и задачите на изследването са да се определи ефектът на индекса за асиметрия при натоварване върху долните крайници (AI), върху появата и броя на безконтактни наранявания при жени-футболисти.
Методи: Проучването е проведено върху група от 18 жени футболисти на възраст от 19 до 25 години (средна възраст 21,7 ± 1,8). Преди началото на футболния сезон участниците бяха тествани на стол за измерване на изометричната мускулна сила и на динамометрична платформа с помощта на скок с приклякане (CMJ).
Резултати: Изследваните играчи бяха разпределени на две групи - група, в която са налице контактни наранявания на крайници (n = 10) и група без такива травми (n = 8). Не се установяват статистически значими разлики (р <0,05) между изследваните две групи жени-футболисти за всички оценени променливи – включително изометричната мускулна сила и натоварването на долните крайници при скачане в клекнало положение.
Заключения: Стойността на индекса на асиметрия (AI) на четириглавия бедрен мускул (m. quadriceps) не повлиява върху асиметрията на натоварване на долните крайници, оценена чрез теста CMJ. Също не съществува връзка между индекса на асиметрия (AI) на изометричната сила при едностранна изометрична контракция (свиване) на четириглавия мускул и фазите на отскок и приземяване (CMJ), и броя на безконтактните наранявания.

Series on Biomechanics, Vol.35 No.1 (2021),51-57

Keywords: индекс на асиметрия (AI); жени- футболисти; скок с приклякане (CMJ); безконтактни травми (наранявания) на долните крайници; асиметрия на четириглавия бедрен мускул
Date published: 2021-04-04
(Price of one pdf file: 29.00 BGN/15.00 EUR)