bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1713393451 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Мултивариатен анализ на механокинетиката на контрактилния отговор на гладката мускулатура
Сергей Костерин, О. Цимбалюк, А. Голден
Abstract: Статията предлага емпиричен многовариатен метод за сложен механокинетичен анализ на спонтанните контракции на висцералните гладки мускули по време на изометрична регистрация. Представен е критерият за графична линеаризация за описание на пълната механокинетична крива на цикъла на съкращаване-релаксация. Количествените закони се определят, подчинени на три универсални принципа. Предложеният метод позволява да се определят редица количествени показатели за подробно описание на механокинетичната крива. Възможни приложения на предложения метод са описани при изследване на ефекта от физикохимичен (чрез примера на разтвор на хипермагнезий), метаболитен (от примера на утеротоничния хормон окситоцин) и фармакологичен (от примера на calix [4] arena C -90) фактори върху електро- и фармакомеханичното свързване. Авторите смятат, че предложеният метод за анализ ще бъде полезен за изследователите в областта на биофизиката, биофизичната химия, физиологията, фармакологията на гладките мускули и биотехнологиите.

Series on Biomechanics, Vol.35 No.1 (2021),14-30

Keywords: електро- и фармакомеханичен интерфейс; механокинетични параметри; гладки мускули
Date published: 2021-04-04
(Price of one pdf file: 39.00 BGN/20.00 EUR)