bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1701944356 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

ПЕДОБАРОГРАФСКИ АНАЛИЗ НА БАЛАНСА ПРИ СПОРТУВАЩ0 И НЕСПОРТУВАЩО НАСЕЛЕНИЕ
S. Shenoy, A. Sathe, P. K. Sathe
Abstract: Равномерното разпределение на натиска върху долните крайници и запазване на равновесието са сред факторите, които определят правилната биомеханика на опорно-двигателния апарат. Педобарографията е инструмент за оценка, който измерва натиска върху краката и позволява количествено да открие проблемите и да ги коригира. Проучването предоставя обективни данни за баланса в сравнителен аспект между спортуващи и нспортуващи групи . Методи: Педобарографският анализ е използван за оценка на баланса чрез две тестови ситуации, с отворени очи (EO) и затворени очи (EC) за 30 секунди. Резултати: Установено е, че параметрите на центъра на натиск се различават значително при условията на баланс с отворени и затворени очи в неспортуващата група. По-конкретно, нашите резултати показаха значително увеличение на продължителността им при неспортуващи с отворени и затворени очи, докато при спортуващи не се наблюдава значително увеличение на продължителността , което показва значението на визуалния принос за поддържане на баланса. Значение: Това показва как спортните тренировки подобряват проприоцептивния контрол при изпълнение на задачи, които въздействат върху баланса.

Series on Biomechanics, Vol.34, No.4 (2020), 59-64

Keywords: Баланс; Натиск на крака; Педобарография
Date published: 2020-12-11
(Price of one pdf file: 29.00 BGN/15.00 EUR)