bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1701947544 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Обобщен математически модел и симулация на туморни процеси при имунотерапия и химиотерапия
Ив. Едисонов, С. Ранчев
Abstract: Обобщен математически модел на туморни процеси при имунотерапия и химиотерапия се предлага като нелинейна система от обикновени диференциални уравнения. Въз основа на клиничните данни за туморните процеси се извършва числена симулация. В резултат на симулацията се получават такива стойности на параметрите в модела, при които експерименталните клинични данни са максимално близки до теоретичните резултати.

Series on Biomechanics, Vol.34, No.2 (2020), 42-48

Keywords: хемотерапия; обобщен математически модел; имунотерапия; кинетични променливи; симулация; туморни процеси
Date published: 2020-07-01
(Price of one pdf file: 29.00 BGN/15.00 EUR)