bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1718959222 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Индивидуализиран биомеханически анализ на предния сегмент на долната челюст при лечение на пародонтит с неснемаеми полимерни шини при отчитане на различни варианти на натоварване
Д.А. Грибов, А.Е. Крупнин, И.М. Левченко, Д.С. Бутков, С.Д. Арутюнов
Abstract: Разработен е тримерен модел с крайни елементи на фронталния отдел на долната челюст, който включва сегмент от алвеоларната костна тъкан, два канина и четири резци (43, 33 и 42, 41, 31, 32 съответно, като е използвана нумерацията разработена от ФДИ Световната Дентална Федерация), периодонт и имобилизираща шина от полиметил метакрилат (ПММА) с дебелина 0.5 мм. Деструктивните промени в тъканите на пародонта са моделирани посредством деактивиране на части от крайните елементи на периодонта на резците. В изследването са разгледани три вариянта на действие при функционално натоварване: 1- на четири резеца; 2-надва централни резеца; 3-на резец 31, разположен извън зъбната дъга. За функционално натоварване е възприето оклузалното налягане от 50 Н, което действа върху всеки зъб. За всички разгледани варианти, ъгълът на действие при функционално натоварване варира от 0° до 60° със стъпка от 15°. В резултат на проведените се установи, че понижаването на функционалното натоварване, действащо върху зъбите, води както до намалено сумарно преместване, така и до еквивалентни напрежения във всичките компоненти на модела, със изключение на зъб 31, където еквивалентните напрежения са максимални при вариянт 3; беше демонстрирано, че при увеличение на ъгъла на прилагане на усилието, води до увеличение на всички определими параметри за всеки компонент на модела; установено е, че получените стойности на максимално напрежение в шината са концентрирани в междузъбното пространство и съществено надхвърлят приетия предел на устойчивост на ПММА; доказана е и целесъобразността за разполагане на крайните участъци на шината върху 'здрави' зъби.
Keywords: метод на крайните елементи; пародонтит; индивидуализиран биомеханически анализ
Date published: 2020-04-03
(Price of one pdf file: 39.00 BGN/20.00 EUR)