bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1685733721 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Свързващи характеристики на новосъздаден еднокомпонентен адхезив върху здрав човешки дентин с различни тубулни ориентации
Е. Койчев, Y. Takahashi, N. Suzaki, M. Okamoto, M. Hayashi
Abstract: Цел. Да се изследват свързващите характеристики на новосъздаден еднокомпонентен универсален адхезив при отчитане на тубулните ориентации на дентина.
Методи.. Свързващите възможности на Clearfil Universal Bond Quick (CUBQ) едностъпков адхезив и Clearfil Megabond 2 (MB2; контролна група) са сравнени при скоро екстрахирани човешки трети молари. Образците бяха обработени по начин, който позволява паралелни и перпендикулярни ориентации на дентиновите тубули спрямо повърхността на свързване. Адхезивните системи бяха нанесени според изискванията на производителя, след което беше поставен и полимеризиран композитен материал. Подобните на гредички образци, които съдържат дентин, адхезивен слой и композитен материал бяха получени от възстановени зъби и подложени на опън до пълно разрушение за определяне на микро якостта на разрушение. Морфологичните характеристики на адхезивните повърхности бяха изследвани във връзка с тяхното механично поведение чрез сканираща електронна микроскопоя (SEM).
Резултати. Образците с перпендикулярна тубулна ориентация при контролната и CUBQ групите показаха мокро якост на опън стойности от 65.6 ± 18.0 и 56.1 ± 18.7 MPa, съответно; кореспондиращите стойности за образци с паралелни тубули бяха 45.8 ± 12.3 и 50.4 ± 13.4 MPa, съответно. Фрактографският анализ на свързаните повърхности и при двете групи показа предимно кохезионна фрактура във адхезивната смола, независимо от тубулната ориентация (тип A). Във CUBQ групата, нито един образец с паралелни или перпендикулярни тубули не показа адхезивна (тип B) и смесена (тип C) фрактура, съответно.
Клинично значение. Много добрите адхезивни свойства на CUBQ го правят предпочитан клиничен избор когато скоростта и лесната манипулация са от първично значение.
Keywords: Clearfil Universal Bond Quick; микро якост на опън; еднокомпонентен адхезив
Date published: 2020-04-03
(Price of one pdf file: 29.00 BGN/15.00 EUR)