bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1718952975 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Микромеханични свойства на периферните кръвни клетки (еритроцити, лимфоцити и неутрофили) при пациенти със захарен диабет тип 2, изследвани чрез атомно силова микроскопия (AFM)
Н.Антонова, А.Александрова, Г.Мелникова, А.Петровская, Е.Константинова, И.Велчева, Н.Чаушев, Е.Цветкова
Abstract: Целта на изследването е да се определят микромеханичните свойства (модула на еластичност на Юнг (Young) и силата на адхезия) на мембраните на периферните кръвни клетки на здрави хора и пациенти със захарен диабет тип 2 (T2DM) чрез атомно-силова микроскопия (AFM). Повърхностната структура и еластичните свойства на кръвните клетки са изследвани с помощта на атомно-силов микроскоп NT-206 (Microtestmashiny, Беларус) в Лабораторията за нанопроцеси и технологии на А.В.Ликов към НАНБ (Минск, Беларус). AFM сканирането се извършва с помощта на стандартни силиконови конзоли NSC 11 (MikroMasch, твърдост 3 N/m). Модулът на еластичността е изчислен според модела на Джонсън-Кендъл-Робъртс. В резултат на проучването е установено, че еластичният модул на мембраните на еритроцитите при пациенти със захарен диабет тип 2 се увеличава с 42% (p <0,002) в сравнение с модула на еластичност на червените кръвни клетки при здрави хора. Еластичният модул и силата на адхезия сила на неутрофилите /гранулоцитите и лимфоцитите при пациенти със захарен диабет тип 2 се увеличават съответно с 52% и 41%, в сравнение със същите показатели за здрави донори.
Keywords: сила на адхезия; атомно-силова микроскопия; червени кръвни клетки; захарен диабет тип 2; бели кръвни клетки (лимфоцити, гранулоцити / неутрофили); модул на еластичност (модул на Юнг)
Date published: 2019-12-21
(Price of one pdf file: 39.00 BGN/20.00 EUR)