bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1709459915 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Критично налягане на изкълчване при човешка аневризма на абдоминалната аорта (ААА) в диапазона на физиологични налягания и аксиално деформация
С. Стойчев, С. Николов, М.Антонова, М.Ненов
Abstract: Артериите са подложени на значителни механични натоварвания от кръвния ток и връзките с обграждащата ги тъкан. Поради това, тяхната механична якост и стабилност са от голямо значение за нормалната артериална функция. В последната декада, механичната стабилност на артерии е изследвана чрез използване само на данни от експериментални животни. Настоящата работа цели да разшири изследването на човешка аневризма на абдоминалната аорта (ААА) и да сравни резултатите за критичното налягане на изкълчване с тези, публикувани в литературата. Използвани са препарати от човешка аневризмална тъкан, отпрепарирана при рутинни хирургични операции и са изследвани със специално конструирана апаратура с цел да се определят съответните зависимости напрежение деформация, както и модула на Юнг. ААА е приета като еластичен цилиндър, чиито диаметър и дължина са определени от клинични СТ данни. Артериалното налягане е измерено по време на рутинната операция. Нашите симулации показват, че определящите фактори за критичното налягане са: аксиалното удължаване, твърдостта на съдовата стена и дължината на ААА. Главното заключение от изследването е, че във физиологично нормалния диапазон на артериални налягания и аксиални удължения, ААА е по-склонна да се изкълчи, отколкото да руптурира. Настоящото изследване може да бъде полезно средство за определяне на критичното аксиално удължаване, необходимо при реконструктивна съдова хирургия и протезиране, с цел да се предотврати усукване и огъване на артериите (kinking, coiling, tortuosity).
Keywords: Аневризма на абдоминалната аорта; критично налягане на изкълчване; материални характеристики
Date published: 2019-07-17
(Price of one pdf file: 39.00 BGN/20.00 EUR)