bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1686259635 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Соматотипологични изследвания на подрастващи хандбалисти
М. Аврамова
Abstract: Изследването на различните антропометрични показатели и техните стойности дава подробна информация зафизическият капацитет на изследваните лица, които са от значение за отделните спортни дисциплини. Въпреки това соматотипологичният метод позволява да се характеризира структурата на тялото като цяло и връзките между тестовете за физическия капацитет. Основната теза на повечето автори е, че без подходящ соматотип е трудно да се постигнат големи спортни резултати. Това определя и целта на нашата разработка да изследваме соматотипологичните характеристики на подрастващи хандбалисти
Keywords: хандбалисти; соматотип; подрастващи
Date published: 2019-02-01
(Price of one pdf file: 29.00 BGN/15.00 EUR)