bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1685728873 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Влияние на ендодонтското лечение и процеса на стареене върху твърдостта и модула на еластичност на коренов дентин
Е. Къртева, Н. Манчорова, Е. Иванов, Д. Пашкулева, С. Владимиров
Abstract: Целта на настоящето изследване е да се проучи влиянието на ендодонтското лечение и процеса на стареене върху твърдостта и модула на еластичност на коренов дентин. Използвани са образци от млад дентин, стар дентин и дентин на зъб с проведено ендодонтско лечение. Избраните методи на изследване са наноиндентация и атомно-силова микроскопия. Приложен е универсален апарат за наноиндентация (Bruker, USA) с наноиндентор тип Беркович. Резултатите показват статистически значима разлика между изследваните групи. Образците от стар дентин и дентин на зъб с проведено ендодонтско лечение имат по-високи стойности на твърдост и модул на еластичност. Може да се предположи, че това е резултат от повишено отлагане на транспарентен дентин, водещ от своя страна до ускорена пропагация на пукнатини в дентина. Изображенията от атомно-силов микроскоп показват “потъващ” (sink-in) отпечатък, характерен за образци с по-висока твърдост и по-малка пластичност. В заключение, нашите резултати насочват към възможна промяна в механичните характеристики на кореновия дентин с възрастта и след ендодонтско лечение. Поради повишения риск от фрактури в тези случаи се налага внимателно планиране на всеки клиничен случай и разработване на нови стратегии за лечение.
Keywords: dentin; Endodontically treated teeth; mechanical property; nanoindentation
Date published: 2018-05-18
(Price of one pdf file: 29.00 BGN/15.00 EUR)