bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1716908435 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Моделиране на механичното поведение на плоча за остеосинтез: натоварвания и изчислителна техника
А.Немов, М. Жмайло, Н. Зелинский, Н.Ермоленко, А. Карандашев, А. Боровков, В. Хоминец, И. Хоминец, К. Мамедов, А. Миляев, А. Гребенюк
Abstract: Статията представя подход за числено моделиране на механичното поведение на плоча за остеосинтез. Представени са два подхода към спецификацията и задаване на товарите:
а) използване на типични стойности на силата на натиск и въртящия момент, определени от акселерограмите на човешкото движение;
б) Използване на реалистични зависими от времето натоварвания, определени в хода на моделирането на сложната кинематика на човешкото тяло с помощта на специализиран софтуер.
С помощта на моделирането по метода на крайните елементи е анализиран нов дизайн на плоча за остеосинтез, като са използвани и двата подхода за задаване на натоварванията и е направено сравняване на получените резултати. Показано е, че използването на идеализирани натоварвания - сила на натиск и въртящ момент с определена величина - позволяват да получите надеждна оценка на здравината на пластината и винтове за остеосинтез. В работата е изследвана и якостта на пластината за остеосинтез с нов дизайн и е предложена нейна модификация.
Keywords: бедрена кост; моделиране по метода на крайните елементи; натоварвания; Пластинка за остеосинтез; сила
Date published: 2018-05-18
(Price of one pdf file: 39.00 BGN/20.00 EUR)